Op zoek naar een winderige plek

Op zoek naar een winderige plek

De gesprekken met boeren over het plaatsen van één of twee molentjes op hun erf hebben ons inzicht gegeven in de afwegingen die een boer maakt voor hij JA zegt.

Als er op het agrarisch bouwblok (het terein rond de boerderij waarop gebouwd mag worden) al een plek is voor een molen, dan moet een hele serie vragen positief beantwoord worden, voor de boer het jawoord geven kan.

De verbintenis wordt voor 15 jaar aangegaan. Een boer van 55 heeft zijn bedrijf voor die tijd al verkocht of overgedaan aan zijn kinderen. Willen die zo’n molen? Wordt zijn bedrijf daardoor meer of minder waard?

Met de grond verdient de boer zijn inkomen. Een molen neemt ongeveer 25 m2 in beslag. Wat is daarvoor een redelijke vergoeding? Hoe bereken je die: per vierkante meter, per opgewekte kWh stroom? En staat dat ding niet in de weg?

Bijna alle boeren die we spraken, wekken zelf al energie op met molens, zonnepanelen of vergisting van mest. Geen was echt geïnteresseerd in de afname van een beetje stroom (maximaal 6000 kWh) van een molen van de coöperatie. Een melkveehouderij is een miljoenenbedrijf. Wat wij als vergoeding in de vorm van stroom en/of opstalvergoeding te bieden hebben is voor zo’n bedrijf van marginaal belang. Blijft over: de ideële kant. Is een boer bereid dit burgerinitiatief een kans te geven? Een paar boeren is de afweging nog aan het maken.

Je kunt je natuurlijk afvragen waarom boeren het plaatsen van molens mogelijk moeten maken. Waarom zouden andere grondeigenaren, zoals gemeenten, provincie of waterschap niet gevraagd kunnen worden. Voor een kleine molen wordt alleen toestemming gegeven als de plek past in de omgeving. Dat houdt meestal in, in de buurt van bebouwing, een boerderij, een gemaal, een waterzuiveringsinstallatie, een sportcomplex. Ook hier liggen mogelijkheden die we gaan onderzoeken.

De zoektocht gaat door.

Bent u eigenaar van een winderige plek en wilt u iets van uw wind en van uw grond ter beschikking stellen voor het opwekken van groene stroom? Neem dan contact op met Winsum Duurzaam via dit formulier of stuur een e-mail bericht naar info@winsumduurzaam.nl.

Over de auteur

Winsum Duurzaam administrator