Categorie Archief Winsum Duurzaam

Warmtelekken in je huis ontdekken

Foto: www.eigenwijsblij.nl

Ook deze winter kun je via Winsum Duurzaam weer een warmtecamera lenen. We zijn al volop bezig om warmtelekken op te sporen, maar ook jij kunt je nog aanmelden. De camera kan op afspraak geleend worden. Afhankelijk van het aantal belangstellenden kun je de camera een avond of een paar uur lenen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners van Winsum en omstreken gebruik maken van de camera.

Geef je op via info@winsumduurzaam.nl of bel Henk Honingh op 06-41 29 49 49.

 

Word lid van Winsum Duurzaam

Wij streven als energiecoöperatie naar een sneller energieneutraal Winsum en omstreken.

Iedereen die onze missie een warm hart toedraagt, is welkom.     

Kijk op energie

Zaterdag 24 november is het zover!

Van 11.00 uur tot 14.00 uur is iedereen op vijf verschillende locaties in Winsum welkom om te kijken naar energiebesparende maatregelen, installaties en praktische toepassingen.

De eigenaren beantwoorden al je vragen op de volgende locaties:
(klik op het adres voor meer achtergrondinformatie)

Lombok 39
eenvoudig energie besparen, anders stoken en zuinige apparaten

Steenbakkerij 20 
infraroodpanelen

Zuiderparklaan 4
zonnepanelen en warmtepomp

Zuiderparklaan 5
zonneboiler en hotfill wasmachine

Hoofdstraat W 36 Centrumkerk
volledig duurzaam gerenoveerd, grote lucht-warmtepomp, 91 zonnepanelen, lage temperatuur ruimte verwarming

De locaties herken je aan de billboards van Winsum Duurzaam.

Geslaagde discussieavond

We kunnen terugkijken op een geslaagde discussieavond. Alle negen politieke partijen waren aanwezig en ook waren er de nodige toehoorders.

Gouke Moes opende de avond met een warm welkomstwoord en een inspirerend filmpje over Samsø, het Deense eiland dat in tien jaar tijd volledig energie-neutraal werd. Gespreksleider Riesjart van Summeren van de Hogelandser Energiecoöperatie leidde ons vervolgens op professionele en zeer prettige wijze door de vijf geformuleerde stellingen.

Over de stelling dat de gemeente moet faciliteren, stimuleren en zelf het goede voorbeeld moet geven, was iedereen het eens. Bij de overige vier stellingen begonnen standpunten uiteen te lopen en kwam de discussie inhoudelijk op gang. Duidelijk werd wel dat er nog terrein te winnen is op het gebied van kennis over wat er allemaal al mogelijk is en hoe de lokale coöperaties hierin een rol kunnen spelen.  Goed om te weten en mee aan de slag te gaan.

We willen iedereen bedanken voor de aanwezigheid en waardevolle bijdrage aan deze avond! 

Discussieavond 30 oktober

Samenwerking energiecoöperaties Het Hogeland

De energiecoöperaties van de toekomstige gemeente het Hogeland  hebben een gezamenlijke energievisie geformuleerd. Op 30 oktober organiseren we een discussieavond om duurzaamheid verder onder de aandacht van onze toekomstige politici te brengen. Aan de hand van stellingen zal gespreksleider Riesjard van Summeren de discussie leiden. Ook is er een panel van deskundigen op het gebied van duurzaamheid aanwezig.

Iedereen is van harte welkom op deze avond om mee te praten over hoe we Het Hogeland samen duurzamer maken. Deelname is gratis.

We starten om 20.00 uur in de Schuur, Lombok 2, te Winsum.

Lees hier onze visie.

 

Kijk op energie

Op zaterdag 24 november 2018 organiseert Winsum Duurzaam ‘kijk op energie’. Op deze open huizen route door Winsum-Obergum zetten verschillende bewoners de deuren open zodat iedereen hun energiebesparende maatregelen kan komen bekijken.

De eigenaren zijn zelf ook aanwezig om hun ervaringen te delen en al je vragen te beantwoorden.

Om een energieneutraal Winsum te versnellen zetten we, naast het lokaal en collectief (kleinschalig) opwekken van energie, in op het stimuleren van energiebesparing. We hopen dat ‘kijk op energie’ voor iedereen een waardevolle dag vol inspiratie en nieuwe ideeën wordt.

Wij houden jullie op de hoogte.

De energieverbruiksmeter – hoe werkt dat eigenlijk?

Energiebesparing begint met bewustzijn van het eigen verbruik. De hoeveelheid elektrische apparaten in en om het huis zijn weliswaar steeds zuiniger, maar ook steeds meer in aantal geworden.  Hoeveel verbruikt dat koffiezetapparaat nu daadwerkelijk; en die wasdroger? En wat kost mij dat omgerekend naar euro’s?

Remi van Beekum, blogger bij Eigenwijs Blij nam de proef op de som en heeft zijn hele huis onderzocht met een energieverbruiksmeter.

Lees hier al zijn ervaringen, bevindingen en tips.

Het Hogeland zet in op zonne-energie

 

Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond over in  gemeente Het Hogeland. Hierop vooruitlopend hebben de gemeenten samen een conceptbeleid zonne-energie opgesteld.

Zonne-energie wordt gezien als één van de mogelijkheden voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen. Lokale initiatieven, zoals energie coöperaties, krijgen hierbij nadrukkelijk de ruimte, zodat ook de baten van de opwekinstallaties in de regio blijven. Het Hogeland geeft aan in eerste instantie te kiezen voor zonnedaken.

Klik hier voor het volledige concept Beleid zonne-energie Het Hogeland.

 

Salderingsregeling wordt terugleversubsidie

De huidige salderingsregeling voor zelf opgewekte stroom wordt in 2020 vervangen door een terugleversubsidie. Uitgangspunt is dat de gemiddelde terugverdientijd circa 7 jaar is. De nieuwe regeling geldt niet alleen voor zonne-energie, maar ook voor andere hernieuwbare bronnen zoals windenergie.

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het net wordt teruggeleverd. Jaarlijks wordt de hoogte van dit bedrag vastgesteld. Het blijft gunstiger om de zelf opgewekte stroom direct te verbruiken, omdat ook na 2020 over deze stroom geen energiebelasting en ODE (Opslag Duurzame Energie) hoeft te worden betaald.

Lees hier de brief van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

Bron: www.lokaleenergievoorwaarts.nl

Winsum staat er gekleurd op

In februari hebben 7 vrijwilligers in een aantal wijken van Winsum geflyerd om bewoners op de hoogte te stellen van de energiebesparingsactie van Buurkracht (in samenwerking met Winsum Duurzaam). Zeventig huishoudens hebben hierop gereageerd. Zij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om warmtebeelden te laten maken van hun huis en bij 10 tallen huishoudens zijn energieverbruiksmeters afgeleverd. Meer lezen