Categorie Archief Winsum Duurzaam

Kijk op energie 24 november 2018

Zestig huishoudens in Winsum hebben de afgelopen winter gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de energielekken in hun huis te laten opsporen met behulp van een infrarood camera. Een actie die op touw was gezet door de Werkgroep Besparing van de energiecoöperatie Winsum Duurzaam met geleende camera’s van Buurkracht. Een aantal huizen bleek erg goed geïsoleerd te zijn maar er waren ook huizen die nog grote warmtelekken vertoonden. Op één van de foto’s was bijvoorbeeld te zien dat radiatoren in een serre veel warmte verloren via de houten wanden. Deze huiseigenaar heeft direct na de fotosessie isolatiefolie aangebracht achter de radiatoren. Daardoor minder warmteverlies en minder gebruik van gas. Een eenvoudige en goedkope manier om energie te besparen. En dan het hoge energieverbruik van die diepvries, die lang niet altijd vol zit, met de energieverbruiksmeter konden we dit direct zichtbaar maken. De Werkgroep Besparing van Winsum Duurzaam hoopt deze actie met de infraroodcamera en de energieverbruiksmeter de komende winter weer te kunnen uitvoeren.

Maar we willen graag verder op de weg naar een duurzaam Winsum. Onze volgende actie is de ‘open huizen dag’ waar u bij mensen thuis en in de energie-neutrale Centrumkerk zelf kunt zien en ervaren op welke eenvoudige en soms ook een technisch wat meer ingewikkelde wijze we minder energie, minder gas, kunnen gebruiken. We hopen dat u zich dan nog beter kunt voorstellen of een dergelijke investering ook bij uw woonsituatie past.

Wat is er zoal te zien:

– verwarming door Infraroodpanelen

– een warmtepomp

– zonnecollectoren die warm water leveren voor de douche en zelfs voor de wasmachine!

Al deze huishoudens hebben hetzelfde doel: letten op het energieverbruik, minder gas/fossiele brandstof gebruiken, minder CO2 produceren.

Wilt u eens kijken hoe de apparaten werken, praten met de eigenaar over hoe het gebruik bevalt lees dan de komende weken onze artikelen in de Wiekslag en kom 24 november kijken bij de ‘open huizen dag’.

Werkgroep Besparing van Winsum Duurzaam

Coöperatieve windmolens Winsum Duurzaam draaien

Op 4 oktober werd er feestelijk op de knop gedrukt. Of eigenlijk: twee knoppen. Gedeputeerde Nienke Homan en wethouder Kristel Rutgers slingerden zo gezamenlijk fase 1 van WindZon Winsum aan. Het postcoderoosproject van Winsum Duurzaam aan de Trekweg naar Onderdendam 45 is een combinatie van 2 EAZ-windmolens met 132 zonnepanelen. De molens draaien; de zonnepanelen volgen binnenkort. Bestuursleden Joop Assies en Henk Honingh vertellen goedgemutst over het voordeel van zo’n combi-project, het belang van draagvlak en dat er nog ruimte is voor een beperkt aantal deelnemers.

89.000 kWh per jaar
Joop: “We zijn precies twee jaar geleden begonnen met dit initiatief; met dat we windmolens wilden. Binnen een jaar daarna hebben we de familie Lam gevonden. Hun agrarisch bedrijf tussen Winsum en Onderdendam had zelf een wat lagere energievraag. Er was dus plek voor molens voor een energiecoöperatie. De twee EAZ-windmolens vormen de eerste fase van ons WindZon-project. Binnenkort komen er nog 132 zonnepanelen bij op het dak van hetzelfde bedrijf. Samen zullen ze zo’n 89.000 kWh per jaar opwekken. De totale energie-opwek is verdeeld in certificaten van 250 kWh per stuk; in totaal hebben we 356 certificaten te verdelen.”

Lang traject
Henk: “We hebben heel veel gezocht. Met twee bestuursleden zijn we alle boeren afgegaan. Vanuit dat traject kwam familie Lam bovendrijven. We hebben er veel energie in gestopt. En daar krijgen we nu dus juist energie uit. Je moet bij nul beginnen. Net als met een plantje dat moet groeien.” Joop vult aan: “Je moet eerst een vergunning regelen. En bijvoorbeeld met EAZ om tafel. Je moet het helemaal uitdenken, voordat je iets kunt aanbieden aan het publiek. Vervolgens kan zo’n opwekproject pas doorgaan bij voldoende deelnemers. We hebben nu deelnemers voor zo’n 90 procent van de certificaten. Dat is voldoende voor de start van de windmolens en binnenkort het bestellen van de zonnepanelen.”

Combiproject komt weinig voor
Henk: “De combinatie van zon met wind zorgt ervoor dat je de kabel beter benut. Ook als het guur weer is, heb je stroom. Zo heb je minder pieken en dalen dan als je alleen zon of alleen wind zou doen. Er is hier in het Hogeland in Groningen nog wel wat ruimte op de kabel, maar de capaciteit is beperkt. Die moet je zo optimaal mogelijk benutten.” Joop: “Dat levert overigens wel weer andere problemen op. De Belastingdienst en certificeringsinstanties en dergelijke maken onderscheid tussen zon en wind. Dus je moet de opwek wel apart meten.”

Rendement van zo’n 6%
Joop: “Als klant van Energie VanOns neem je stroom af. Wij als coöperatie krijgen daar van Energie VanOns per klant een vergoeding voor. Een deelnemer van een coöperatief opwekproject wekt juist stroom op. Zo kun je zelf energie opwekken als dat op je eigen dak niet kan. Of je kunt de combinatie met windenergie maken, wat je vaak niet zelf op eigen grond voor elkaar kan krijgen. Het is best een moeilijke berekening, zeker als de overheid ineens dingen gaat roepen over het verlagen van de energiebelasting. Maar je hebt er zeker rendement van. We verwachten voor de deelnemers aan WindZon Winsum een netto rendement van 6 procent. En dat met een ‘lage’ investering van 125 euro per certificaat!”

Draagvlak creëren
Henk: “Winsum Duurzaam besteedt heel veel tijd aan het bewust maken van mensen. Mensen motiveren om duurzamer te willen doen. Den Haag zou veel meer uit moeten leggen: waarom, waarom, waarom? Er wordt te weinig draagvlak gecreëerd en dat geeft problemen. Hoe groter het doel, hoe dieper het dal ernaartoe. Daarom wilden we dit ook klein beginnen. We willen iets neerzetten dat groeit. Geen revolutie, maar evolutie.”

Ruimte voor emotie
Joop: “We bellen in het dorp bij mensen aan met ons verhaal. Soms krijg je dan vragen over in Polen dit en in China dat. Waarom zouden we iets duurzaams doen als de rest van de wereld gewoon lekker door mag stoken?” Henk springt hierop in: “Die emotie moet je de ruimte geven. Pas dan is er ruimte voor iets nieuws. Dan kun je weer wat doen. En de omgeving het nodige gunnen. Als je vindt dat je last hebt van zo’n windmolen, dan moet je er tegelijk ook profijt van hebben dat zo’n ding er staat. Bijvoorbeeld financieel. De omgeving moet iets krijgen en meegaan. Je hebt niks aan te ver voor de kudde uitlopen.”

Misschien een SDE-project
Ondertussen kijkt Winsum Duurzaam ook vooruit naar de toekomst. Joop: “Een postcoderoosproject is gekoppeld aan je eigen energierekening. Een SDE-project staat hier los van. Dat is gewoon rendement op je geld.” “Het is wel heel moeilijk om voldoende mensen bijeen te rapen voor zo’n postcoderoosproject,” gaat Henk verder. “Mensen hebben vaak al zelf zonnepanelen. Een project moet dus eigenlijk een hoger financieel rendement hebben om ook het grote publiek te bereiken. Dat rendement lukt beter met schaalgrootte; bijvoorbeeld met een dak met 4.000 panelen. Dat is een enorm grote stap om te maken. Je wordt dan echt stroomproducent. Maar eerst gaan we dit project afronden; dan pas kunnen we verder.”

Laatste certificaten WindZon Winsum
De focus ligt eerst op het vinden van extra deelnemers en de uitgifte van de laatste certificaten. Joop: “Het grootste gedeelte van de windmolens en het zonnedak is voorzien van een eigenaar. Voor het laatste stukje, ongeveer 50 certificaten, zoeken we nog deelnemers. Als mensen interesse hebben, kunnen ze op winsumduurzaam.nl kijken voor meer informatie. Op de website kan je je ook aanmelden voor dit toch wel unieke project!”

Meedoen?
Woon je in, of in de buurt van, Winsum (postcodes 9951, 9951, 9961, 9967, 9957, 9953, 9954, 9959, 9773, 9893, 9891, 9962, 9892) en wil je meedoen aan project WindZon? Kijk dan even op de site en neem contact met ze op!
Benieuwd wat 100% groene energie uit eigen regio voor jou betekent? Bereken dan in een minuut je maandbedrag bij Energie VanOns. Of bekijk de opwekbron WindZon op deze site.

Opstart windmolens Winsum Duurzaam

WINSUM – Verslag door Winsum Nieuws – Afgelopen vrijdagmiddag – 4 oktober – werden de windmolens van energie-coöperatie Winsum Duurzaam feestelijk in werking gesteld. Gedeputeerde Nienke Homan en wethouder Kristel Rutgers hielden een openingsspeech en slingerden vervolgens samen de windmolens aan door de groene startknoppen in te drukken. Deze opstart werd gezamenlijk met ruim 40 belangstellenden gevierd onder het genot van lokale hapjes en drankjes.

Niels de Rooij van de Groninger Energie Koepel sprak over het belang van dit project voor de energietransitie in het Hogeland en overhandigde een cadeau aan het bestuur van Winsum Duurzaam. Een mooi boeket bloemen ging vervolgens naar de familie Lam, de grondeigenaren. Zij werden speciaal in het zonnetje gezet.

Niels de Rooij van de Groninger Energie Koepel sprak over het belang van dit project voor de energietransitie in het Hogeland en overhandigde een cadeau aan het bestuur van Winsum Duurzaam. Een mooi boeket bloemen ging vervolgens naar de familie Lam, de grondeigenaren. Zij werden speciaal in het zonnetje gezet.

De molens draaien nu officieel, de zonnepanelen volgen binnenkort. Het postcoderoosproject van Winsum Duurzaam aan de Trekweg naar Onderdendam 45 is een combinatie van 2 EAZ-windmolens en een zonnedak. De twee EAZ-windmolens vormen de eerste fase van het WindZon-project. Binnenkort komen er nog 132 zonnepanelen bij op het dak van hetzelfde bedrijf. Samen zullen ze zo’n 90.000 kWh per jaar opwekken. De totale energie-opwek is verdeeld in certificaten van 250 kWh per stuk, in totaal zijn er 356 certificaten te verdelen. Elke deelnemer van dit coöperatief opwekproject wekt hiermee zijn eigen wind- en zonnestroom op en mag zich daardoor met trots windmolenaar noemen! Een energiedeel/certificaat kost eenmalig 125 euro, het netto rendement is ongeveer 6 procent per jaar. Het grootste gedeelte van de windmolens en het zonnedak is nu voorzien van een eigenaar: zo’n 85 procent van de certificaten is verkocht. Voor de laatste certificaten zoeken we nog deelnemers! Nieuwsgierig? Wil jij nog meedoen aan dit unieke lokale energie-opwekproject? Dat kan! Meer informatie en aanmelden op www.winsumduurzaam.nl.

Iedereen die in de postcoderoos van Winsum woont met de postcodes 9951, 9953, 9954, 9959, 9781, 9773, 9893, 9892, 9891, 9962, 9961, 9967 kan meedoen en zich aanmelden als deelnemer.

Eigen zon- en windstroom?

Beste dorpsgenoot,
Winsum Duurzaam organiseert een bijeenkomst speciaal over het krijgen van jouw eigen zon- en windenergie.
Dit door een gezamenlijk zonnedak en twee kleine groene wind molentjes. Deelname staat los van de energie-leverancier die je hebt. Jouw stroom gaat bij de boer het net op. En daar hoef je geen energiebelasting over te betalen. Wil je nadere persoonlijke uitleg, neem dan contact op of kom naar onze bijeenkomst.

Wat kan je verwachten:
Op de bijeenkomst lichten wij het project toe. Hoe je deelnemer wordt. Hoe dit werkt met je energieleverancier. Dat je jaarlijks meer geld terugkrijgt dan je moet betalen. Dit na een eerste inleg, geld voor de investering. Ook is er alle ruimte voor het stellen van vragen. Kom je ook?

Programma:
• waarom Winsum Duurzaam?
• ondersteuning door Buurkracht en de Groninger Energie Koepel
• hoe het werkt
• kosten en baten van (bijvoorbeeld) 4 energiedelen

Ja, ik heb interesse
Heb je vragen? Kijk op deze pagina voor meer informatie over project WindZon Winsum of neem contact met info@winsumduurzaam.nl. Ook staat ons project in de buurkracht-app. De app is gratis te downloaden in de App/Play-store (zoek op buurkracht).

Ontmoet ons!
Donderdag 23 mei om 19.30 uur
De schuur, Lombok 2 Winsum

Zie voor meer informatie de buurkracht-app

Doe mee met 4 energie-delen!

Als je 4 energiedelen bestelt voor eenmalig €500 euro krijg je ieder jaar bijna 50 euro terug. 15 jaar lang! Milieubewust produceer jij elk jaar 1000 kWh CO2-vrije stroom. Doe je mee? Wij regelen het!  Lees meer en bestel op: https://www.winsumduurzaam.nl/opwekken/

Samen gaan we lokale groene energie opwekken!

Vrijdag 26 april heeft Winsum Duurzaam het recht van opstal voor de windmolentjes en het zonnedak vastgelegd bij de notaris! 

Bestel jouw energiedelen voor project WindZon Winsum op: https://www.winsumduurzaam.nl/opwekken/

Project WindZon Winsum gaat van start!

Vrijdag 15 maart hebben we de opstalovereenkomst ondertekend met de familie Lam a an de Trekweg naar Onderdendam.  

Erg blij zijn we met het bouwblok en het dak van de potstal dat zij ons voor het project ter beschikking stellen. We kunnen hier twee EAZ-molens en 132 zonnepanelen plaatsen, waarmee we maar liefst 89.000 kWh per jaar opwekken.

Met het ondertekenen is de inschrijving voor het opwekproject gestart. Lees hier meer over wat deelname betekent.

Wil jij ook je eigen duurzame energie opwekken en besparen op je energierekening? Meld je dan snel aan via info@winsumduurzaam.nl Wacht niet te lang, want vol is vol.

WindZon op duurzaamheidsmarkt Winsum

Komende zaterdag staan we, samen met de Hogelandster Energie Coöperatie (HEC), op de duurzaamheidsmarkt in het centrum van Winsum.

Van 11.00 uur tot 17.00 kun je bij onze stand terecht om je aan te melden voor of je vragen te stellen over het opwekproject WindZon Winsum. Bij voldoende aanmeldingen voor het project, kunnen we zelfs op 20 mei 2019 al starten met de aanleg van de installatie.

Komt allen om met ons van gedachten te wisselen over de enorme opgave van de energietransitie waar we met zijn allen voor staan. Veel oplossingen en antwoorden zijn wat ons betreft te vinden in de kernwaarden: lokaal en duurzaam. Met ons opwekproject WindZon Winsum brengen we dit ook daadwerkelijk in de praktijk.

Tot zaterdag!

Warmtelekken in je huis ontdekken

Foto: www.eigenwijsblij.nl

Ook deze winter kun je via Winsum Duurzaam weer een warmtecamera lenen. We zijn al volop bezig om warmtelekken op te sporen, maar ook jij kunt je nog aanmelden. De camera kan op afspraak geleend worden. Afhankelijk van het aantal belangstellenden kun je de camera een avond of een paar uur lenen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners van Winsum en omstreken gebruik maken van de camera.

Geef je op via info@winsumduurzaam.nl of bel Henk Honingh op 06-41 29 49 49.